אגרת טראומה 89 - מתן פלסמה מיובשת במתאר טרום בית חולים