עדכון איגרת נתיב אוויר- הכנסת מכוון הבוג'י ושימוש בEtCO2 חד"פ