כ"ד אלול תשע"ח

4/9/18

י"ט  באלול  תשע"ח

לכבוד

תושבי המועצה

שלום רב,

 

הודעה בדבר חלוקת חוברות להגשת רשימות מועמדים/ות לבחירות המוניציפליות במועצה

 

הריני להודיעכם כי ניתן לקבל חוברות להגשת רשימות לכל המועמדים/ות  לבחירות המוניציפליות, החל מיום ראשון ה- 2/9/18, כ"ב באלול תשע"ח, בין הימים א-ה, בין השעות 09:00-15:00, אצל מזכירת הבחירות פלורנס מצליח בלשכת ראש המועצה אשר באזור התעשיה מיתרים .

להלן רשימת החוברות –

  1. חוברת צהובה – להצעת מועמד/ת לראשות המועצה.
  2. חוברת ירוקה – רשימת מועמדים לבחירות למועצה האזורית – נציג היישוב במליאת המועצה.
  3. חוברת כחולה – רשימת מועמדים לבחירות - לוועדים מקומיים.

בהתאם לסעיף 156 לצו המועצות המקומיות (האזוריות) תשי"ח-1958, הוראות בדבר מילוי החוברות מפורטות בהם ויפורסמו במודעה בדבר הגשת רשימות מועמדים והצעות מועמדים ביום ה- 13/9/18, ד' בתשרי תשע"ט.

                                                                                                                                                      בכבוד   רב,

                                                                                                                                                     יניב בן דוד

                                                                                                                                                מנהל הבחירות

עדבח