ועדת מכרזים

חברי ועדת מכרזים במליאת המועצה:

עו"ד מיקי הראל- יו"ר הועדה

יאיר פולק

ראובן טל

אלירם אזולאי- מנכ"ל המועצה

 

פרוטוקולי הוועדה:

פרוטוקול ועדת מכרזים 4/11/18>> לצפייה לחצו כאן

פרוטוקול ועדת מכרזים 22/10/18>> לצפייה לחצו כאן

פרוטוקול ועדת מכרזים 16/10/18>> לצפייה לחצו כאן

פרוטוקול ועדת מכרזים 4/9/18>> לצפייה לחצו כאן

פרוטוקול ועדת מכרזים 23/8/18>> לצפייה לחצו כאן