הנחה בארנונה לשנת 2020 – משרת מילואים פעיל

תושב/ת נכבד/ה,

חייל/ת בשירות מילואים פעיל זכאי/ת להנחה בארנונה כמפורט להלן:

חייל/ת בשירות מילואים פעיל כהגדרתו/ה בחוק שירות המילואים התשס"ח-2008, המחזיק/ה ומתגורר/ת בנכס ביישובי מועצה אזורית הר חברון זכאי/ת להנחה בשיעור 5% מגודל הנכס.

לצורך קבלת ההנחה יש להמציא:

  • תעודת משרת מילואים פעיל של בהצדעה
  • טופס 3010 מאתר המילואים ברשת: לחץ כאן יש לתחום בבקשה את השנים 2016-2019
  •  במידה והנך שוכר/ת בנכס יש להמציא חוזה שכירות בתוקף לשנה אחת לפחות.
  • צילום תעודת זהות (כולל צילום ספח פתוח)

שימו לב !

   ההנחה תינתן עד לתאריך תפוגת האישור / התעודה  ובשכירות עד למועד סיום השכירות בנכס, המוקדם מבניהם.

   לטופס מקוון לבקשה להנחת משרת מילואים פעיל לחץ כאן