לראשונה בהיסטוריה

החלו החפירות ארכיאולוגיות בעיר הקדומה זיף


השבוע החלו לראשונה חפירות הצלה ארכיאולוגיות בתל זיף. בתל, הסמוך לכניסה למעלה חבר, ישבה עיר מראשית תקופת הברזל עד התקופה הביזנטית. היא מוזכרת בתנ"ך במספר מקומות ובמקורות ביזנטיים ועד היום לא נערכה בה כל חפירה מסודרת. החפירה עוד בתחילתה ובשבועות הקרובים צפויים להתגלות ממצאים שיסייעו להכיר טוב יותר את תושבי הר חברון הקדומים. נמשיך לעקוב.