יש איך לפתור את בעיית מעבר מיתר

השבוע נערך מפגש חירום של תושבי טנא-עומרים


מפגש חירום תושבי טנא-עומרים- לאור הבעיות הבטיחותיות והביטחוניות המתמשכות בהן נתקלים הנוסעים במעבר מיתר אשר נגרמות כתוצאה מכמות פועלים וכלי רכב גדולה פי כמה מיכולת הקיבולת של המעבר, נערך השבוע כנס תושבים בעומרים יחד עם ראש המועצה לשמוע את עמדת גורמי הביטחון האומנים על המעבר. מפקד מרחב יהודה במשטרה יחד עם המח"ט וקצין מנהלת תיאום וקישור פירטו את הצעדים הנעשים על מנת לתת מענה מידי לצמצום התופעה וכן פירטו על פתרונות ארוכי הטווח שמקודמים בימים אלה לשינוי המצב.