אושר תקציב 2018

מליאת המועצה אישרה השבוע את מסגרת התקציב


אושרה מסגרת תקציב לשנת 2018 - מליאת המועצה אישרה השבוע את מסגרת התקציב על פי ההצעה שהוגשה על ידי המועצה. לאחר אישור המסגרת התקציבית ימשיכו מחלקות המועצה בחודש הקרוב לעמול על הכנת הסעיפים בתכנית העבודה ובהתאם לתיקונים הנדרשים. זאת לקראת הצגת התוכנית על ידי מנהלי המחלקות למליאה בעוד כחודש לאישורה הסופי. בישיבה השבוע הציג ראש המועצה למליאה את תקציב 2017 הצפוי להיסגר באיזון ואת תקציב 2018 הצפוי לגדול ביחס לשנים קודמות. בישיבתה השבוע אישרה גם המליאה את הארכתו לשנה של חוק העזר העירוני להיטל מבנה ציבור.