אושר תקציב 2018 לפעילות המועצה

מליאת המועצה הכוללת נציגים מכל היישובים אישרה את תוכניות העבודה השנתיות


אושר תקציב המועצה ל2018

בישיבת המליאה שנערכה השבוע הציגו מנהלי המחלקות את תכניות העבודה ותקציבי המחלקה המפורטים שעל הכנתם עמלו בחודשיים האחרונים, בתום הישיבה אושר התקציב ע"י מליאת המועצה. הנושאים שהמועצה שמה לפניה כאתגרים המשמעותיים לשנת 2018:

✔️ הגדלת הצמיחה בישובים, 
✔️ שיפור ממשקי העבודה ושיתופי הפעולה בין המועצה לישובים, 
✔️ פיתוח תשתיות, 
✔️ בינוי מבני ציבור, 
✔️ שיפור שירותים קיימים כגון תכניות חדשות לנוער וצעירים, 
✔️ הרחבת מערך הספורט והחוגים, 
✔️ מערך צהרונים מסובסדים, 
✔️ סיוע בהכנת תיקי פרויקטים לישובים, 
✔️ הקמת מחלקת ישובים עם מלווי ישובים,
✔️ סיוע בתקצוב לקייטנות בחופש הגדול חנוכה ופסח
✔️ תוספת וייעול מערך איסוף האשפה, 
✔️ הגדלת מתנדבי הרפואה ומרכיבי הביטחון בישובים,
✔️ פתיחת בית ספר להורות,
✔️ שירותים חדשים שנוספו השנה כגון מוקד רשותי מלווה באפליקציה נוחה המנגישה מידע ומאפשרת לקבל את כל שירותי המועצה במקום אחד.

נושאים אלו משלימים ומעצימים זה את זה ומביאים לידי ביטוי את התפיסה, שלפיה תפקיד המועצה הינו לשרת הן את התושבים והן את הנהגות הישובים לטובת צמיחה טובה.

תודה לחברי המליאה שהביעו אמונם בחזון ובעשייה הברוכה שמובילים עובדי המועצה. תודה גדולה למנהלי המחלקות על העבודה הרבה בהכנה מקצועית ומפורטת של התוכניות.

כעת תפקיד עובדי המועצה ליישם ולבצע את היעדים והמשימות שהצבנו לעצמנו ולהנות מהעבודה והתוצאות.

מצורפת תכניות העבודה המוגשת כספר בו ניתן ללמוד על מאמציה של המועצה לתרגם את צרכי התושבים לכדי מדדי תפוקה ותוצאה.

זו השנה השלישית בה מחלקות המועצה עובדות וכותבות תכנית עבודה, תוך השקעה נכונה יותר של תשומות הניהול והזמן.

מחובתנו כמועצה לתרגם את המדיניות המועצתית למדדים ברורים. המוודאים שאותה השקעה נושאת פרי ומיטיבה את השירותים לתושבים.

אנו רואים בספר זה נדבך משמעותי לשיפור האפקטיביות של המועצה. זהו צעד נוסף לכוון יעיל, מכוון תוצאה ותחרותי.

לצפייה בספר לחצו כאן

שער תקציב