העיוות תוקן

תקני הרבנים יוחזרו ליישובים


העיוות תוקן, תקני הרבנים חזרו- אנו מודים למשרד הדתות ולשר הממונה על החזרת תקני רבנים לישובים. בשנים האחרונות כאשר רב ישוב הגיע לגיל פרישה או סיים את תפקידו, נלקח עמו גם התקן לתפקיד וכך מצאו עצמם ישובים מממנים מכיסם משרה ציבורית. לאחרונה לאחר מאמץ משותף ולאור חשיבותם הרבה של רבני הישובים לחוסנה של הקהילה תוקן העיוות והחל מהשנה ייהנו כל יישובינו מתקני רבני קהילות.