בשורה להתיישבות!

 אושרה בניית 250 יחידות חדשות בהר חברון ונגוהות זכתה רשמית בתב''ע-


בדיוני ועדת התכנון העליונה במנהל האזרחי שהתקיימו השבוע, אושרו הקמתם של 250 יחידות דיור ביישובי הר חברון ואושרה סופית התב"ע ליישוב נגוהות. אישור התוכנית בנגוהות כוללת את אישורם של 45 בתים קיימים ועוד תוספת בניה של 57 בתים חדשים שבנייתם תחל כבר בשבועות הקרובים. 200 יחידות נוספות יקומו באישורה של הוועדה: ביישוב טנא עומרים אושרו 135 יחידות דיור, ביישוב כרמל אושרו 42 יחידות דיור ובמעלה חבר אושרה השלמת שכונה ל-24 יחידות דיור. אישור התוכנית הוא תוצאה של מאמץ מתמשך מצד המועצה וגורמים נוספים, ובדרך לאישור תוכניות נוספות. הקמתם של השכונות החדשות תצטרף לתנופת הקליטה ולצמיחה שחווים ביישובים ומקדמת את מטרות התכנית האסטרטגית ותכנית 20/25.