אלוף פיקוד העורף בהר

ממשיכים לדאוג לביטחון היישובים


ביקור אלוף פיקוד העורף- השבוע התקיימה פגישת עבודה חשובה עם  תמיר ידעי, אלוף פיקוד העורף יחד עם מטה הפיקוד ועם מטה המועצה. האלוף שיבח את התוכנית האסטרטגית של המועצה שהוצגה לפניו, ובייחוד את תפיסת אשכולות היישובים המאפשרת ניהול נכון יותר של המשאבים ויכולת לצמוח מהר יותר. בפגישה עלו נושאים שתחת טיפול הפיקוד הנוגעים וביניהם מרכיבי הביטחון ביישובים בחירום ובשגרה: טיפול במערכות שב"מ (שטח ביטחוני מיוחד) ומערכות אבטחה הפרוסים סביב היישובים, ישנם יישובים בהם נדרשים אמצעים חדשים ויישובים בהם נדרש עיבוי אבטחה ושיפור המערכות הקיימות, בנוסף עלו צרכים נוספים הנדרשים למערך הביטחון. בשנים האחרונות סייע פיקוד העורף ברכש ושדרוג מרכיבי ביטחון רבים על פי דרישות המועצה שכיום תורמים רבות להגנת היישובים. גם בפגישה זו הבטיח האלוף ידעי לסייע ולקדם את בטחון היישובים.