מדייקים את השירות בתחבורה

פגישת המשך לרפורמת התחבורה


מדייקים את השירות בתחבורה- בשבוע שעבר נערכה פגישת המשך לתוכנית התחבורה הציבורית הגדולה שהוחלה ביישובים. הביקושים והשימושים בתחבורה ציבורית עלו בזכות התוכנית בצורה מרשימה. השירות המחודש החל בינואר 2017 ותוך שנה וחצי הגדיל את הצריכה בעשרות אחוזים, נתון המעיד על חשיבות התוכנית. לצורך המשך ייעול השירות כינס יואל קופלנד ראש המטה שאמון על הנושא את נציגי הישובים לדיון בתכנון והתאמת התחבורה ל2019. בדיון הועלו צרכים שונים: בשינוי שעות נסיעה, בתוספת של קווים, בבחינה של יעילות קווים ביחס לכמות הנוסעים ובהצעות ייעול שנועדו לעודד שימוש בתחבורה הציבורית לטובת לתושבי ההר. בשלב הבא יוגשו ההמלצות לשינויים למשרד התחבורה לבחינה ויישום. במקביל, תלונות נוסעים יש להמשיך להפנות למשרד התחבורה אשר מצפה לקבל תגובות נוסעים מהשטח ועל פיהן יתקבלו ההחלטות בהמשך. לפניות ציבור למשרד התחבורה: https://goo.gl/mYJSHS