התחלנו עם הדירקטורים

ההשתלמויות לבעלי התפקידים ביישובים ובמועצה יוצאות לדרך


הכשרות בעלי התפקידים ביישובים- השבוע התקיים מפגש ראשון במסגרת קורס הדירקטורים שיזמה מחלקת יישובים וצמיחה בשיתוף מכללת ספיר. הקורס הינו חלק מגרף השתלמויות לשנת 2019 עליו עמלו במחלקה. בשנה הקרובה צפויות להתקיים השתלמויות רבות ביניהן- השתלמות לחברי ועדות קליטה, חברי מזכירות, מזכירי היישובים, כנס לכלל ההנהגות לחברי ועדת ביקורת, עתודה להנהגה ועוד. כמו כן תופץ חוברות הדרכה והסבר עם חומר מקצועי בנושאי- תפקיד חבר מליאה, הסבר על השלטון הדו רובדי, החלוקה בין ועד מקומי ומזכירות ועוד. לצפייה בחוברת השתלמויות שנתית- https://en.calameo.com/read/0054103670edbc1de6f8d