הסדרת תחנות אוטובוסים ביישובים


הסדרת תחנות אוטובוסים ביישובים השבוע התקיים סיור של צוות משרד התחבורה בהובלת יואל קופלנד ויונתן שמיר מהנדס המועצה, במהלכו ביקרו בעשרה יישובים ונבחנו הקמות והסדרות של תחנות האוטובוסים. כמו כן נבחנת האפשרות להקמת כיכר בכביש 35 בשער הכניסה למחצבות סמוך לאדורה שיסדיר בטיחותית את השתלבות המשאיות וכן את הכניסה למעיין. תודה לישראל אפריאט קמ"ט תחבורה על שיתוף הפעולה.