בדרך אליכם

אישורי תושב 2019 נשלחו מראש לכל הזכאים


תושב 2019 בדרך אליכם-  עם בואה של שנת המס 2019 הנפקנו עבורכם בצורה יזומה את אישורי התושב למס הכנסה עבור תושבים הזכאים. האישורים צפויים להגיע אליכם בדואר בימים הקרובים. לפרטים נוספים: https://goo.gl/MMJTdL