סיור החטיבה להתיישבות


השבוע סייר במספר יישובים בהר חברון גאל גרינוולד יושב ראש החטיבה להתיישבות, במטרה להעמיק את ההיכרות עם היישובים: אשכולות, סנסנה, טנא-עומרים, מעון וכרמל. אל הסיור הצטרפו צוות מרחב דרום של החטיבה להתיישבות העובדים לאורך כל השנה עם צוותי המועצה. היישובים הציגו את התפתחותם לצד האתגרים ושיתופי הפעולה הקיימים עם החטיבה להתיישבות, בתום הסיור נערכה פגישה במועצה יחד עם מנכ"ל החטיבה צביקי בר חי, בה נדונו ההיבטים התקציביים ושיתופי הפעולה עם המועצה. בין היתר נידונה גם סוגיית תקצוב רכזי הקהילה, הסדרת חובות היישובים, קולות קוראים ועוד. בסוף הפגישה העניק ראש המועצה אות הערכה לגאל גרינוולד ולצביקי בר חי. האורחים סיפרו כי התרשמו לטובה והבטיחו כי יהדקו את שיתופי הפעולה.