מרתון יישובים

מטה עם מטה


בהובלת מחלקת יישובים החל באחרונה סבב פגישות מחודש של 'מטה עם מטה'. בפגישות העבודה יושבים יחד כל מנהלי המחלקות והאגפים במועצה, וכן מנכ"ל המועצה וראש המועצה עם הנהגת כל יישוב הכוללת את המזכיר, יושב הראש, רכזת הקהילה, רבש"צ וחברי הנהלה, ואלה נותנים סקירה על היישוב בקשת נושאים רחבה. לאחר מכן פורט כל מנהל מחלקה את השירותים הספציפים ואת שיתופי הפעולה של מחלקתו עם היישוב. סבב הפגישות האחרון הסתיים לפני כשנה וחצי ובפגישות כעת נבחנים גם הנושאים לטיפול שסוכמו בעבר וכן מוצבים נושאים חדשים לטיפול. הפגישות חשובות מאד לקשר השוטף ולהתנהלות התקינה בין היישוב למועצה, ומחזקים את שיתופי הפעולה והעשייה למען התושב.