מטה המנהל האזרחי בהר חברון


בשבוע שעבר התקיימה במועצה פגישת מטה המנהל האזרחי בראשות תת אלוף אחוות בן חור ראש המנהל האזרחי יחד עם מטה המועצה שכלל מנהלי מחלקות ואגפים ראש המועצה ומנכ"ל המועצה. פגישת סטטוס דומה התקיימה לפני כשנה. פגישות אלה נועדו להעלות נושאים אזרחיים שבאחריות המנהל, ומשפיעים רבות על שגרת התושבים. בפגישה עלו נושאים חשובים, ובין היתר- התקדמות בטיפול העומסים במעבר מיתר, מעבר תרקומיה, טיפול בבנייה הלא חוקית של הערבים במרחב, בניית אזורי התעשייה, קידום תב"עות ליישובים ועוד שלל נושאים חשובים. בשנה האחרונה אנו מרגישים כי השירות והטיפול שניתן למועצה על ידי המנהל האזרחי השתפר, ובזכות זה הניעו פרויקטים חשובים. אך ישנה עוד עבודה רבה ואנו ממשכים ללחוץ ולפעול לקידום סוגיות חשובות.