עומסי תנועה במעבר תרקומיה

פועלים לפתרון הפקקים


את עומסי התנועה הגדולים פוגשים תושבים רבים במעבר מיתר, ובמהלך השנה האחרונה קודמו פתרונות לטווח הקרוב שיתנו פתרונות לבעיות הביטחוניות והבטיחות במקום. בשנה האחרונה החל גם מעבר תרקומיה להתמלא ואף בו נרשמים לעיתים עומסי תנועה ובעיה ביטחונית. השבוע נערך סיור מיוזמתו של אלכס קורש חבר מליאה באדורה יחד עם המועצה בהובלת יואל קופלנד ראש המטה בו לקחו חלק כל הגורמים הרלוונטים- מח"ט יהודה אל"מ איתמר בן חיים, נציגי מת"ק, הגמ"ר ועוד לבחון פתרונות מידיים. בסיכום הסיור הנחה המח"ט לייצר ציר תנועה זמני מקביל לכביש 35 בו יעברו הפועלים ללא צורך בהגעה לאזור הכיכר, דבר שעתיד להפחית את העומס, להקל על התנועה ולמנוע חיכוך עם מאות הפועלים. אנו נעקוב אחר הביצוע ונוודא שאכן הפתרון הזמני יעיל עד ליציאתה לפועל של התכנית המרכזית של רשות המעברים לשדרוג המעבר.