החג של אגף התשתיות

עובדים במסירות


באגף התשתיות ואיכות הסביבה נערכו מראש לקראת חג הפסח המאופיין בניקיונות הבתים והגינות. באגף מציינים בסיפוק את ההיערכות שאפשרה לתושבים להתארגן ולנקות את הבתים והחצרות תוך שמירה על סביבת המגורים נקייה ומניעת מראות של פחים גולשים. במהלך השבועיים האחרונים פעלו צוותי פינוי האשפה במשמרות של 24 שעות עד כניסת החג על מנת לפנות את כמויות האשפה הנערמות שהוצאו מהבתים. יחד עם העבודה במשמרות וכדי לעמוד בעומסים הועסקו גם שני קבלני משנה שעבדו במקביל לתגבר את צוות פינוי האשפה. גם נושא פינוי הגזם מהיישובים תוגבר משמעותית ובכל יישוב בוצעו מספר סבבים על מנת להגיע לחג עם פינות גזם נקיות. בשבוע האחרון דאגו אנשי האגף לתליית דגלי ישראל והמועצה על עמודי התאורה בכבישים הראשיים לקראת הפסח וחגי אייר הקרבים.