תרגול תרחיש שריפה

לקראת הקיץ


בשבוע שעבר התקיים תרגיל כיבוי אש גדול בחוות מעון. מיקום התרגיל נבחר לבקשת אגף הביטחון של המועצה בכדי לתרגל תרחיש שריפה באזור מיוער צמוד בתים כפי שקיים ביישובים אחדים במועצה, וכפי שהתרחש לצערנו במדינת ישראל בשנים האחרונות. בתרגיל לקחו חלק כוחות רבים- משטרה, צבא, כבאות, כוחות הביטחון של היישוב והמועצה ונציג תושבים. התרגיל היה מלמד והשאיר תובנות רבות, קיומו היה בעל ערך לתרגול שיתוף הפעולה בין הכוחות השונים.