מוכנים לחירום?

ביקורת שנתית למערך החירום של המועצה


מוכנות לשעת חירום- השבוע נערכה ביקורת מוכנות לשעת חירום (מל''ח) שהפגישה בין משרדי הממשלה לבעלי התפקידים הממונים על מכלולי החירום במועצה, את הביקורת הובילה רשות החירום הלאומית במסגרת ביקורת שנתית, מטרתה לתאם סנכרון מלא בין כלל בעלי התפקידים בחירום ולוודא את מוכנות אגפי המועצה לתרחישי איום שונים. בשנה האחרונה צברה מערכת החירום במועצה ניסיון במספר אירועי חירום שהיוו אימון חשוב לקראת מערכה גדולה באם נידרש. בביקורת עלו מסקנות לשיפור ושימור והם יוטמעו בהקדם.