ערב שולחנות עגולים "מדברים חינוך"

ערב שיתוף ציבור בנושא החינוך


ערב שיתוף ציבור בנושא החינוך- כמאתיים תושבים לקחו חלק בערב שולחנות עגולים בו נדונו נושאים מרכזים בתכנית האב לחינוך שנכתבת בימים אלה. לאחר שצוות אגף החינוך בהובלת מנחת התכנית דלית שטאובר נפגש עם מזכירויות הישובים, וועדות חינוך וצוותי הוראה, הוזמנו התושבים להביע דעתם בנושאים מרכזיים בהם עוסקת התכנית: נוער, איחוד למול קבוצות וזרמים, הזדמנויות למידה חוץ בית ספרי, גיוון דרכי הוראה, בית ספר ממלכתי, קידום מצוינות, התנדבות ואחריות חברתית. בערב הוצגו סקרים שנערכו בקרב תושבים לקראת הערב. בדיונים אספו המנחים את הסיכומים וכחלק מהתהליך יוטמעו התובנות וישפיעו על התכנית הנרקמת. לקראת החגים תושלם כתיבת התכנית ותוצריה יוצגו לתושבים יחד עם מנגנון יישום שיפעל למימושה.