Welcome to Hevel Yatir

חדש! מפת אתרי התיירות בחבל יתיר גם באנגלית


מפת תיירות באנגלית- השבוע ירדו לדפוס מפות תיירות באנגלית לחבל יתיר המפרטות את כל אתרי הטבע והנוף, האטרקציות, המסלולים, מורי הדרך, והגלריות של התיירות בהר. בשנתיים האחרונות ישנה עלייה מתמדת בכמות המבקרים מחוץ לארץ בחבל יתיר תרגום חומרי הפרסום נועד להתאים עבורם את תשתיות המידע, בימים אלה פועלת מחלקת התיירות לתרגם את אתר האינטרנט של התיירות ולהפיק חומרים נוספים בשפה.


ניתן לפנות למחלקת התיירות על מנת לקבל עותקים מהמפה המתורגמת>> office@goyatir.co.il