לכבוד תש''פ חילוף תפקידים בחל"פ

ראובן טל, הוא היו''ר החדש של החברה לפיתוח הר חברון


יו"ר חדש לחל"פ הר חברון- דירקטוריון החברה לפיתוח המורכב מנציגי יישובי הר חברון בחר השבוע יו"ר חדש לאחר שמיכה קורמן היו"ר הנוכחי סיים את תפקידו בתום כהונה בת חמש שנים. בישיבת הדירקטוריון נבחר פה אחד ראובן טל ליושב ראש החדש של החברה, ראובן תושב בית חגי ובעלים של חברת הייטק, משמש גם יו"ר אמנה וחבר מליאה המועצה מטעם בית חגי. בהצלחה!