1...2...3 מתחילים!

פותחים שנת לימודים במספרים


חוזרים ללימודים עם כל המספרים- ביום ראשון נפתחה בהצלחה שנת הלימודים תש"פ בכל מוסדות הר חברון. מעל 3,600 תלמידים עשו דרכם למוסדות החינוך, ב-19 מעונות לומדים 643 (602) פעוטות, ב-41 גנים לומדים 1041 (1006) ילדים, ב-3 בתי ספר סוסיא- 998 (921), דביר- 463 (420), תמרים 167 (129), בתלמוד תורה סוסיא 25, ובבתי הספר מחוץ להר חברון- קרית גת 20 (27), מיתר 375 (346), קרית ארבע 547 (514). באולפנה 48 תלמידות ובישיבה התיכונית אור עתניאל 85 תלמידים. מידי יום מסיעה החברה לפיתוח כ-2300 תלמידים ב-180 קווי הסעות. בהצלחה לתלמידים היקרים!

(בסוגריים מצוין מספר התלמידים בשנת הלימודים תשע"ט)