תחבורה מתקדמת

שר התחבורה, בצלאל סמוטריץ בדיון על שיפור התחבורה בהר


קידום תכניות כבישים ותחבורה- השבוע נערכה פגישה חשובה במשרד התחבורה בנוכחות- יוחאי דמרי ראש המועצה, יונתן שמיר, מנהל מחלקת הנדסה, ורמ"ט המועצה עם שר התחבורה בצלאל סמוטריץ וצוות משרדו. על הפרק נושאים תחבורתיים רבים לקידום בהר חברון. בין השאר עלה הצורך בהמשך ריבוד הכבישים, תכנית להוספת נתיבים בכבישים צרים וישנים וכן תכנית קונקרטית לסלילת כבישים חדשים. כמו כן נבחנו התכניות וניתנו לוחות זמנים לטיפול בהסדרי כניסות ליישובים, הסדרת צמתים ומוקדי סיכון כדוגמת הכניסות ליישובים תלם ואדורה והפניה מכביש 60 לסנסנה. נציגי המועצה הציגו בפני השר מודל תחבורה ציבורית לבחינה, ופרויקטים רבים נוספים בתחום שיפור התנועה באזור. השר הנחה את צוות המשרד להתקדם בתכנון וביצוע פרויקטים שעל הפרק ולבחון את התכניות שהוצגו.