בחירות ספטמבר 2019

תוצאות הבחירות בהר חברון


בחירות ספטמבר 2019- ביום שלישי נערכו הבחירות הארציות מועד ב' לכנסת העשרים ושתיים. 3969 תושבי הר חברון יצאו להציע ב15 קלפיות. אחוז ההצבעה בהר חברון עמד על כ79% לעומת 81% בבחירות באפריל. מתוכם 54% הצביעו ל"ימינה", 17% ל"ליכוד", 12% "עוצמה יהודית" ו8% ל"כחול לבן". בקלפיות הר חברון לא דווח על הפרות סדר והתושבים זכו לממש את זכותם הדמוקרטית בשלווה.