צוות חירום יישובי: הספר


ספר צח''י: חסן קהילתי ברגעי משבר- המחלקה לשירותים חברתיים במועצה הוציאה לאחרונה ספר המרכז את נהלי העבודה ואת האירועים המכוננים של פעילות צוותי החירום בהר חברון. הספר הוא תוצאה של פעילות רבת שנים והוא מאגד את הידע המקצועי והרגשי שנצבר אצל הצוותים עם כל מקרה ומקרה. תודה רבה לרפי וורצמן, מנהל המחלקה היוצא, עקיבא לונדון העורך ולכל השותפים בהוצאת הספר. לעיון לחצו כאן>> https://en.calameo.com/read/005410367149ad5992067