מטה עם מטה בכרמל


מטה עם מטה בכרמל- אחרי החגים הגיע והשבוע התחדשו סבב פגישות מטה עם מטה ביישובים שהחלו לפני חודשיים. פגישות אלה חשובות מאוד ומאפשרות להנהגת היישוב ולמנהלי המועצה לטייב את השירות המשותף שניתן לתושבים. לאחר כל פגישה יוצא סיכום מסודר מהמועצה לידיעת התושבים בנושאים שדורשים המשך טיפול וכן לקראת הישיבה מכינים במועצה וביישוב רקע מפורט על כל הנושאים בישיבה. השבוע התקיימה פגישת מטה עם מטה ביישוב כרמל בהשתתפות הנהגת היישוב- חברי המזכירות, מזכיר, רבש"צ, רכזת קהילה ונציגי המועצה: ראש המועצה, המנכ"ל, וכל מנהלי המחלקות. בתחילת היום נערך סיור ביישוב להכרת התפתחות הבניה והשכונה הדרומית בה הוכשרו כבר המגרשים לבניה. לאחר מכן נערכה ישיבה בה נסקרו מטעם היישוב והמועצה התחומים המשותפים- חינוך, קהילה, ביטחון, תיירות, רווחה, תשתיות, בינוי, קליטה ועוד. כמו כן נסקרו כל הנושאים לטיפול שעלו בישיבה הקודמת.