ברוך הבא אבי

מנהל חדש לאגף החינוך


מנהל חדש לאגף החינוך- בסיום הליך מכרז פומבי נבחר אבי קמינסקי לתפקיד מנהל אגף החינוך במועצה. זהו שלב חדש בעבדות המועצה, עד כה פעלו אגף החינוך והמתנ"ס תחת מנהל אחד, מעתה ינוהל כל אגף בנפרד, הפרדת האגפים באה בעקבות דרישת משרד הפנים והנהלת המתנסים לאחר צמיחת האוכלוסיה והיקפי העבודה שהורגשה בשני האגפים. ניהול אגף המתנ"ס יכלול תחתיו גם את רשת המעונות ויישאר בידיו של חיליק גוטמן אשר ניהל בארבע שנים האחרונות את אגף החינוך והמתנ"ס. לניהול אגף החינוך יכנס כאמור אבי קמינסקי, תושב קרית אונו ובעל תואר שני בפסיכולוגיה ארגונית ותואר ראשון בחינוך ומדעי המדינה, אבי היינו בעל נסיון רב בתחום החינוך והקהילה בישראל, שימש בעברו כמנהל מנהל חינוך, תרבות, נוער וספורט בעיריית אשקלון ומכהן מזה 12 שנה כיו"ר איגוד מנהלי אגפי החינוך ברשויות המקומיות. לאחרונה סיים את תפקידו כסמנכ"ל חינוך תרבות ורווחה בעיריית הוד השרון ולפני כן כמנהל מנהל החינוך בראש העין. במסגרת פעילותו הוביל קמינסקי מהלכים חינוכיים, ערכיים וארגוניים רבים העוסקים בחינוך וקהילה. במהלך השנים, לקח חלק קמינסקי בפעילות ציבורית במסגרת תפקידו כחבר בוועד החינוך המתמנה על ידי שר החינוך וכן היה חבר לאורך השנים בוועדות המקצועיות בתחום החינוך במדינת ישראל בהן: ועדת טרכטנברג, הועדה לבחינת החינוך בגיל הרך ועוד. כמו כן משתתף קבוע קמינסקי בוועדת החינוך של הכנסת, אגפים ומחלקות במשרד החינוך, מרכז השלטון המקומי, פורומים אקדמיים באוניברסיטאות וכן מרצה על מערכת החינוך בארץ ובחו"ל