ערב למנהלים: בעקבות בג''צ אשכולות


מחשבים מסלול מחדש- פסיקה חדשה שהתקבלה לאחרונה בבג"צ, בנוגע לגביית דמי תשתיות מתושבים חדשים באשכולות, חייבה לימוד והכרת הפסיקה והתארגנות מחדש במועצה ובמועצות אזוריות נוספות ביו"ש. השבוע התקיים במועצה כנס מקצועי בהובלת אגף יישובים וקהילה בו לקחו חלק היועץ המשפטי של המועצה, חברי הנהלת אשכולות, ראש המועצה, מנכ"ל המועצה, מנהלי אגפים ונציג אמנה, בכנס השתתפו כשלושים מזכירים, יושבי ראש 
וחברי הנהלה מיישובי ההר והנוכחים קיבלו סקירה נרחבת על המצב החדש וההתנהלות הנכונה לאור השינויים.