החורף מגיע

התכנסות מנהלי יישובים ומחלקות לקראת סערות החורף


הערכות חורף- כבכל שנה התכנסו מנהלי המחלקות והיישובים במועצה כדי להיערך לקראת החורף הבא עלינו לטובה ואירועי מזג אויר קיצון כמו שחווינו בעבר, העלולים להשפיע על שגרת התושבים. אנו פועלים על פי נוהל מסודר שכתבנו עבור אירועים אלו ומתייחס לאחריות המחלקות ובעלי התפקידים ביישובים. בישיבה, חודדו נהלי עבודה, נבדק הציוד הדרוש ומוכנות התשתיות לפעול כראוי בעת סופות אפשריות.