מתרגלים חירום

תרגיל חירום בשיתוף פיקוד העורף ומחלקות המועצה


תרגיל מוכנות לחירום- בשבוע שעבר התקיים תרגיל מוכנות לחירום לכל בעלי התפקידים במועצה בשיתוף נציגי משרדי הממשלה, חברת החשמל, איגוד ערים לאיכות הסביבה, משכ''ל, פיקוד העורף והרשות לחירום לאומית. מטרת התרגיל לשפר ביצועים ולבדוק מוכנות. לתרגיל קדמה הכנה רבה מצד המחלקות שכללה הכשרה מקצועית של כח האדם, כתיבת נהלי עבודה בחירום ותיקי מידע. המועצה נערכת לתרחיש של נפילת טילים ובמקביל אירועי טרור שיפרצו במרחב זאת תוך מתן מענה לתושבים בכל תחומי האחריות- חינוך, רפואה, תחבורה, ביטחון, מידע ועוד. בנוסף כחלק מתכנית ארצית מיועדת המועצה לקלוט מאות משפחות שיפונו מיישובי קו העימות. בסיכום התרגיל ציינו בקרי התרגיל כי הצוות במועצה פעל באחריות ובקיאות בתפעול יעיל של המערכות תחת לחץ ובשילוב אירועים במקביל.