מכינים את המים לקיץ

סיור תשתיות מים בהר


לקראת הקיץ, פגישה על תשתיות המים בהר חברון- השבוע נערכה במועצה פגישה ולאחריה סיור בשטח עם צוות מנהלים נרחב מרשות המים, סגן מפקד חטיבת יהודה, ראש המועצה, מנכ"ל ומנהלי אגפים במועצה. תשתית הולכת המים בהר חברון כמו בכל יהודה ושומרון לוקות בחסר ואינן מתאימות לגדילה המשמעותית של האוכלוסיה ובכך בתקופת הקיץ סובלים חלק מהיישובים מבעיות קשות באספקת המים לשימוש ביתי ולחקלאות. בפגישה סקרו אנשי רשות המים את התקדמות הקמת קו חדש שחלקו כבר בוצע ואמור לעלות את אמינות אספקת המים ליישובים בחלק המזרחי של הר חברון שסובלים מהעניין. בפגישה עלה כי על פי התכנון עד 2021 יסתיים הפרויקט וישפר משמעותית את אמינות האספקה גם בקיץ. בנוסף תתקיים בקרוב תתקיים פגישה עם רשות המים בה יבחן פיילוט סיב אופטי להגנת הקו שכבר הונח, וחיזוק אבטחת הצינור באמצעים נוספים מפני גניבות.