חנוכת מבני ציבור באדורה

ממשיכים את תנופת הפיתוח והצמיחה בהר חברון:


בנוכחות תושבים, הנהגת היישוב, מנהלי מחלקות, ראש המועצה ומנכ"ל המועצה נחנכו מעון יום תלת כיתתי חדש בעלות כ4 מליון ש"ח בסיוע המשרד לשוויון חברתי, גן ילדים בעלות כ2 מליון ש"ח בסיוע משרד החינוך, מבנה ספריה בעלות כ700 אש"ח חדש בסיוע משרד החקלאות וחמ"ל יישובי בסיוע רשות חירום לאומית. באדורה הוקם חמ"ל ייחודי בהר חברון שיתן שירות גם ליישוב תלם בו יותקנו גנרטור, מערכות שליטה וצפיה במערכות התרעת הגדר והשער ויאפשרו בשגרה וחירום לצוותי הביטחון והצח"י לנהל משברים - ביטחוניים, מזג אוויר שריפה ועוד בתנאים אופטימליים.