באהבה למשפחות הרוגי מירון

מארזים מטוב ההר למשפחות ברחבי הארץ


חלוקת מארזים למשפחות הנספים במירון- תושבי הר חברון יצאו לנחם אבלים ולחלק השבוע מארזים תוצרת ההר למשפחות הנספים באסון מירון. עם היוודע האסון, החלו רכזי קהילות היישובים בגיוס כספים מהתושבים לתמיכה ועידוד משפחות הנספים. בסך הכל נאספו מעל 10,000 ש''ח עבור המארזים. הל מיום שלישי יצאו תושבים מתנדבים לנחם בבתי האבלים בארץ ולחלק להם את המארזים. המשפחות בירכו את השליחים והודו על המחוות המרגשות שהם מקבלים מרחבי הארץ.