מתכוננים בשגרה-מוכנים בחירום

אימון מל''ח לצוות המועצה


יום אימון מל''ח- כבכל שנה, התקיים השבוע אימון מוכנות לחירום (מל''ח) בשיתוף כל צוותי החירום במועצה, פיקוד העורף ורשויות החשמל והמים. האימון דימה מספר אירועים שהתקיימו במקביל תוך עירוב של כל גורמי החירום השונים: צבא, בטחון, רווחה, תשתיות, הנדסה, חינוך, קהילות, מועצה דתית ומידע לתושב. האימון נועד לשמור על מוכנות, לחידוד נהלים ולתרגול שיטות עבודה כדי למטב את איכות עבודת המועצה למען התושבים בעתות חירום.