חנוכת המעון החדש בשמעה


חנוכת מעון בשמעה וסיור צוות אגף מעונות היום- השבוע התקיימה חנוכה מבנה וגזירת סרט למעון היום החדש בשמעה. המעון הדו-כיתתי הוקם בשכונה החדשה כחלק מתנופת הפיתוח של היישוב והר חברון. את המעון חנכו ראש המועצה, יוחאי דמרי עם צוותי אגף ההנדסה, חינוך, מתנ''ס, גזברות, נציגי היישוב שמעה ומנהלי אגף מעונות היום במשרד לעבודה, הרווחה והשירותים חברתיים. מנהלי האגף המשיכו לסיור היכרות ברחבי הר חברון ולפגישת עבודה בנושא עתיד המעונות בהר.