כאן בונים

בית מיכאל ובית ספר דביר


השבוע החל חל''פ הר חברון בעבודות להקמת מרכז העסקים במיתרים "בית מיכאל" על שם מיכי מרק הי''ד. המבנה מיועד לעסקים, למרכז מסחרי ולמרפאה אזוריים שיפתחו אפשרויות חדשות לתעסוקה ולמסחר בהר חברון. במקביל הושלמה השבוע הקמת הקומה הראשונה במבנה הכיתות של בית הספר האזורי דביר וכעת עולים לבניית קומת אולם הספורט והשבוע בשיתוף נציגי תושבים נבחרו גמרים למבנה.