עוצרים את גניבות המים


טיפול בגניבות מים- בעקבות ימים ארוכים של הפסקות מים בציר המזרחי ביצע רכז הקרקעות של המועצה עבודה מודיעינית שחשפה חיבורים פיראטיים לקווי המים. בעקבות כך בוצעו השבוע פעולות אכיפה נגד גניבות המים: ניתוק חיבורים פיראטיים, מעצר מבוקשים, החרמות ציוד, רכבים ועשרות אלפי שקלים. האכיפה נעשתה בשיתוף פעולה בין המועצה, חטיבת יהודה, מת"ק חברון, יחידת הפיקוח של המנהל האזרחי, משטרת חברון, צפ"א רשות המים ומקורות. כדי למנוע חזרה של הפסקות המים ראש המועצה, יוחאי דמרי דיבר עם המח''ט והרמת''ק להציב מארבים לגניבות ומופעל לחץ לסיים את קו המים החדש בהקדם.