ביקור מועצת יש"ע וישראל שלי


בעקבות האירועים האחרונים באביגיל וחוות מעון הזמנו את הנהלת מועצת יש"ע ואת חברי "ישראל שלי" להכיר ולראות מקרוב את המקומות שעלו לכותרות. נפגשנו עם תושבים, ערכנו תצפיות והמשכנו למועצה לישיבת חשיבה ותכנון אסטרטגיה תקשורתית. בתפילה לימים שקטים!