משלמים בקליק

שדרוג באגף החינוך בנושא תשלומי ההורים


שירותים בקליק:
שדרוג בשירות-תשלומי הורים בקליק!
ביוזמת אגף חינוך ובסיוע של צוות מערכות מידע וטכנולוגיה, הוטמעה לאחרונה מערכת אינטרנטית לתשלומי הורים בבתי הספר סוסיא ודביר. 
המערכת נוחה ויעילה,  מאפשרת נגישות וזמינות רבה להורים.
תשלומי הורים נגבים למגוון פעילויות בבתי הספר בהתאם לחוזר מנכ"ל.