מדד קהילתיות של הר חברון


מדד קהילתיות של הר חברון:
מדד הקהילתיות של הר חברון יוצא בקרוב לדרך. מה זה אומר? על קצה המזלג... מדובר בסקר תושבים שיערך בישובים השונים במועצה. הסקר נבנה על ידי החברה למתנ"סים ויערך בניצוחו של מתנ"ס הר חברון. הוא ימפה צרכים שונים ושישה ממדים שונים בקהילה. תוצאות הסקר יאפשרו להנהגות הקהילה ולקהילה, לקבל תמונת מצד עדכנית של מדד הקהילתיות בישוב ולבנות לאור זאת תכניות עבודה מותאמת צרכים, לשנים הבאות.