פותחים שנה

עובדי המועצה קיבלו את פני התלמידים בדרכם לבתי הספר בפתיחת שנה''ל


שנת הלימודים נפתחה במוסדות החינוך בהר חברון לשמחתנו כמעט ללא תקלות. ביום ראשון נפרסו עשרות עובדי המועצה בגנים, במעונות, בהסעות ובבתי הספר וקיבלו את פניהם של התלמידים עם מדבקה, חיוך ושוקולד מתוק ובברכת שנה טובה. תודה לאגף החינוך על היוזמה, אנו מודים לצוותי ההוראה ולמנהלי המוסדות ומחלקות המועצה על ההכנה וההשקעה לפתיחת שנה. תחל שנה וברכותיה!

פתיחת שנהל