תיירות חבל יתיר עולה כיתה

קורס תיירות חדש נפתח לתיירנים בהר


לאחרונה נפתח קורס תיירות לתיירנים- בעלי עסקי התיירות ברחבי ההר. הקורס מועבר על ידי גיל חובב, משווק ויועץ תיירות בעל שם בתחום הקורס נועד לקדם את הענף באזורנו ולסייע לבעלי האתרים למשוך להר חברון יותר תיירים. הקורס מקיף ועוסק בהיבטים השונים של תחום התיירות כולל קהלי יעד, שיווק, תמחור, ניהול כוח אדם ולוגיסטיקה ומספק כלים מקצועיים. תודה לתיירות חבל יתיר על העשייה הברוכה. זהו צעד נוסף לחבר את עם ישראל להר הטוב הזה.

קורס תיירנים