דלג לתוכן העמוד

הודעה בדבר כוונה להקצות קרקע במ.א הר חברון

מובא בזאת לידיעת הציבור, כי למ.א הר חברון הוגשה בקשה להקצאת קרקע לצורכי ציבור בהתאם למפורט להלן. ההקצאה כפופה לנהלי משרד הפנים
ההקצאה כתובת הנכס יעוד הקרקע השימוש המבוקש
עמותת "בית כנסת שבטי ישראל" אדורה, מגרש 400, תב"ע 516/2/1  מבני ציבור בית כנסת
הציבור מוזמן להתנגד או להגיש בקשה להקצאת הקרקע המצויינת לעיל תוך  60 יום ממועד פרסום מודעה זו, באמצעות פנייה בכתב לכתובת דוא"ל nisim@hrhevron.co.il. פרטים נוספים ניתן לקבל אצל מר ניסים אאויזרט, רכז ועדת הקצאות, בטל 029969153