דלג לתוכן העמוד

קול קורא: שיתוף פעולה בתחום פיתוח החקלאות

‏כ"ד סיון, תשע"ח

‏                                                                                                                        ‏7 יוני, 2018

קול קורא לשיתוף פעולה בתחום פיתוח החקלאות במועצה

המועצה האזורית הר חברון (להלן: "המועצה") מודיעה בזאת, כי בכוונתה להתקשר עם מו"פ מזרח, יו"ש ובקעת הירדן (להלן: "העמותה"), לשם קיום שיתוף פעולה בתחום פיתוח החקלאות במועצה (להלן: "התוכנית")

רשאים להשתתף בהליך מציעים העומדים בתנאי הסף המפורטים במסמכי ההליך, המפורסמים בקישור המצורף למטה

את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה עד ליום חמישי, 5/7/2018 כ"ב בתמוז התשע"ח בשעה 12:00 באופן המפורט במסמכי ההליך.

 

                                                                                                בכבוד רב,

 

                                                                                    המועצה האזורית הר חברון

לצפייה בקובץ המצורף למכרז