דלג לתוכן העמוד

מאגר יועצים – הר חברון מאושר לתאריך 30.8.2018

בהתאם לנוהל התקשרויות הנובע מתקנון המועצות האזוריות ותקנה 3(8) לכללי המועצות המקומיות (מכרזים), ועדת התקשרויות אישרה את רשימת היועצים הבאים למאגר היועצים-רשימת מציעים.

מאגר יועצים מעודכן 30.8.pdf

לצפייה בקובץ המצורף למכרז